பேக்லாக் பொருளை விரைவாக குணப்படுத்துதல்

 

பாஸ்டீலுடன் கூட்டாக உருவாக்கப்பட்ட "விரைவான குணப்படுத்தும்" செயல்முறை அசல் வெல்டிங் மற்றும் ரிவெர்டிங் செயல்முறையை மாற்றுகிறது, இது முடியும்

புதிய எரிசக்தி வாகனங்களின் ஓட்டுநர் மோட்டரின் என்விஹெச் மற்றும் இரும்பு இழப்பைக் குறைத்தல் மற்றும் செயல்திறனை மேம்படுத்துதல்;

ஒற்றை இரும்பு கோர் 4-8 நிமிடங்கள் ஆகும், இது வேகமான, குறைந்த செலவு மற்றும் குறுகிய வளர்ச்சி சுழற்சியால் வகைப்படுத்தப்படுகிறது.

 

                          

 

                 தானியங்கி உற்பத்தி வரி உபகரணங்கள் மற்றும் தயாரிப்புகளின் பாகங்கள்

 

 

 

 


இடுகை நேரம்: ஆகஸ்ட் -10-2020